Wednesday

  347

  Gukenga Show Gukenga Show
  -
  GOG Morning
  Elizabeth Wamuturi Elizabeth Wamuturi

  Eliza N’ Wagikang’a Eliza N’ Wagikang’a
  -
  Eliza and Dr. Njugua
  Elizabeth Wamuturi Elizabeth Wamuturi

  JD Show JD Show
  -
  Free Style
  Jeremy Damaris Jeremy Damaris

  Mugate Wa Muoyo Mugate Wa Muoyo
  -
  Rev. Mugo wa Maggie
  Rev. Mugo Maggie Rev. Mugo Maggie

  Alpha Omega Alpha Omega
  -
  Swahili Program
  meggie meggie