Highly Sort After Mawebuye
Mawebuye

Jeremy Damaris uria niwe murugamiriri wa kameme ka Kikuyu Media niararehire ndereti ya bata muno kuri aingi ira. Ndereti iyo ya njira mwanya mwanya ya kuigwitara maratathi magwitikirio guikara na kuruta wira America na kuria kungi thi yoothe irakana mwaki rurendaini na radioini ino.

Ndreti iyo nireumiririe maundu matiganite na njira nyingi iria ihuthagirwo kuona maratathi macio.

Reke nyambe ndimucokie thutha hanini ndimumenyithie haria uhoro uroimire.

Mutumia umwe tumwite Leah (ritwa ritari riake) akicemania na mundurume ungi (tumiwte Maina) na makihikania mena muoroto wa Maina kwigwatira maratathi. Maina ari na mutumia Kenya otiga ndamwirire Leah uhoro ucio.

Damaris nioigire ati andu acio eeri nimaikaranirie ihinda oinene we kinya Maina akigwatira maratathi.

Ningi magicoka magiikaraniria okahinda matari na ngucanio mekaga maundu maria andu eeri mahikanitie mekaga.

Muthenya umwe Leah agiuka mucii agikora Maina niathamire na indo ciothe cia nyumba otiga nguo ciake iria itaiiirwo.

Akihurira Maina na Maina akimwira niathamire maikaranie na mutumia wake uria woimite Kenya guuka guikarania na muthguriwe ti Maina.Leah amenya nikuhenio ahenagio miaka miingi niatukaniirow muno kinya riu.

Ndereti yakinyita thing’a umuthi. Ikuoneka ati arume na tumie nimagereire mathina macio kumwe gugathuka na kumwe gukagira.
Margaret Kari akuga andu meke uthuthuria wakuigana mataingirite uhoro wa maratathi wa mundu uria arenda maratath maria Margaret areta “Webuye”.

Benson Ndung’u aroiga kwaga kuhikania kinya ukuruini niyo anja wya uhoro wa maratathi.Akera atiumia matigecirie niatumia kinyi a arume acio tondu nimamarugira na kumathambiria nyumba na nguo.

Gilbert Mbuthia nake akoria mutumia amenyekaga ni mutumia mwega atia agicokeria Benson hau iguru.
Elizah nake akoiga mundu ambe akorwo nimwihokeku kwi Ngai etigire Ngai na etigire mehia niguo uhoro ucio ndukoneke. Akarikia na kuuga mundu ambe atuike mwihokeku kuri we mwenyewe atambite kwihokeka kwi Ngai.

Mwaria ungi niaraugire ati maratathi marihagwo mbeca nyingi muuno ni muheo. Ekuga ati he mundu urutite Dola 90,000 na araheirwo “makware” oriiii!

Wanarusee anaruknow nake aroigire muno mbei ya Webuye kana makware ni Dola 20,000 hatari garantii yakwiguatira maratathi macio. Ekuga nouneane na muneo ehithe na ciurire.
Jimi Kiraki ekuga kume rwimbo rwa maratahi, mawebuye kana makware nigetha uhoro ucio urikire.

Nikumirire ati andu aria mokaga na maratathi kuuma Kenya magie na gikeno muno aria mamonagira guuku monaga managi.

Leah ekwirwo ndakamake na ndagakuue uhoro ucio ngoroini na amurekere.
Ndereti ino niyonanirie oringi uria radio hurani ya Kikuyu Diaspora uria marateithie athikiria ao kuna.